Beslenme, uyku düzeni, egzersiz, iş hayatı gibi birçok faktör ruh sağlığını etkilemektedir. Genetik yolla aktarılan ya da çevresel faktörlerden kaynaklı meydana gelen ruh sağlığı hastalıklarından biri de majör depresif bozukluktur. Majör depresyon, kişinin günlük aktivitelere ilgisini azaltarak hayatını tamamen etkileyen ve duygusal çöküntülere sebep olan bir duygudurum bozukluğudur. Majör depresyon rahatsızlığı hormonal […]

Deprem yaşayan için ciddi bir travma, kayıplar yaşayanlar için derin bir üzüntü, yaşamayan içinse yine büyük bir kaygı ve üzüntü yaratır.  Travma ve Deprem Travması Nedir? Travma kişinin fiziksel ve/veya ruhsal bütünlüğünü tehdit eden olay ya da durumdur. Deprem travması, depreme direkt ya da dolaylı yoldan maruz kalan kişilerin yaşadığı travmadır. […]

Nöropsikoloji beyin ve davranış arasındaki ilişkiyi inceleme esasına dayanır. Beyin ve sinir sisteminin arasındaki bağın kişinin biliş ve davranışı üzerindeki etkiyi incelerken sinir bilim bakış açısından yaklaşır.  Nörolog, beyinin yapı ve fonksiyonları ve bunların davranışlar ve bilişler üzerindeki etkisini inceler. Beyinde bir bozulma olduğunda zihinsel hastalıklara sebep olur. Nörolog bu […]

Stres hem iyi hem de kötü olarak hayatımızda yer alır. Değişim boyunca stresli olmak pozitif olarak değerlendirilebilir (bir evlilik, taşınma) ya da kötü stres (boşanma, işten çıkarılma)… Günlük dilde, “stres” tanımı her zaman negatif bir anlam içe­rir, genellikle uyum kapasitesizliği olarak nitelendirilir. Bir nedene ya da başka bir şeye ulaşmadan, […]

Recent Post