PBC (Primer Biliyer Kolanjit), doğuştan oluşan ve karaciğeri etkileyen uzun vadeli bir bağışıklık durumudur. Basitçe, vücut karaciğerdeki safra kanallarını yabancı obje olarak tanımlar ve bu kanalları yok etmeye çalışır. Safra kanalları, safranın karaciğerden akışını sağlamaktadır. Bu kanallara zarar vermek safra asidinin tahliyesini zorlaştırır. Safra asitleri daha sonra safra kanallarından çıkarak […]

Recent Post