Ketojenik Diyet Depresyon Tedavisinde Etkili Mi?

Yüksek yağlı, düşük karbonhidratlı ketojenik diyet, tehlikeli yan etkilere sahip kısmen etkili ilaçlarla tedavi edilmeye çalışılan depresyon hastası milyonlarca insan için bir çözüm olabilir. Buna ek olarak, bu diyet manik depresyon, majör depresif bozukluk, anksiyete, otizm ve DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ) de dahil olmak üzere çeşitli zihinsel ve ruhsal bozuklukların tedavi edildiğini göstermektedir.

Ketojenik Diyet ile Şizofreni, Anksiyete ve Depresyon Tedavisi Yapabilir mi?

Akıl hastalıkları için ketojenik beslenmenin inanılmaz beyin destekleyici faydalarının ardındaki mevcut bilimin bir kısmını sizinle paylaşmak istiyorum. Bu fikir birkaç vaka çalışmasıyla başladı.

Ketojenik Diyet ve Şizofreni

Araştırma;

Bilimsel literatürde C.D. olarak anılan 70 yaşında bir kadına 17 yaşında şizofreni tanısı konuldu. Kendi hatıralarına göre, yedi yaşından beri neredeyse her gün bir tür halüsinasyon görüyordu. Bu ziyaretten beş yıl önce, C.D. psikoz ve çoklu intihar girişimi semptomlarının kötüleşmesinden dolayı altı kez hastaneye yatırılmıştı. Aynı anda altı güçlü psikotrop ilaç kullanıyordu.

Şizofreniye ek olarak, C.D.’ye obezite, obstrüktif uyku apnesi, GÖRH, inkontinans ve glokom tanısıda kondu. Bu diğer çeşitli rahatsızlıklar için her gün ek yedi ilaç kullanıyordu.

Doktoru, yüksek yağlı, çok düşük karbonhidratlı bir diyet (günde 20 gramdan fazla karbonhidrat içermeyen) uygulamasını önerdi. Takip edilen 19 günden sonra doktoruna, 63 yıldır kendisini rahatsız eden halüsinasyonlara sahip olmadığına dair bilgi verdi.

Bu vaka çalışması, C.D.’nin takip ettiği 12 aylık takip bakımın rapor etmektedir. işitsel ya da görsel halüsinasyonlar yoktu. 1 yıl boyunca diyete devam etmesi ona 30 kilo verdirmişti.

Araştırma;

Harvard psikiyatristi Dr. Chris Palmer’ın yaptığı bir başka rapor da, ketojenik diyet sırasında semptomları düzelen iki vakayı paylaşıyor. 31 yaşında bir kadın olan ilk hastaya 23 yaşında şizofrenik bozukluk tanısı konuldu. Şizofrenik bozuklukta, kişi hem psikoz belirtileri (halüsinasyonlar, sanrılar, vb.) Hem de şiddetli duygu durum halleri ile mücadele eder.

Depresyon veya mani gibi bozukluklar. Palmer’ın kadın hastası 12 total ilaç, hatta klozapin (önemli yan etkileri nedeniyle çoğu doktor için son çaredir) ile denemeler yaptı. Ketojenik bir diyet önerdiğinde 23 elektrokonsvülzif tedavi (ECT – eskiden “elektroşok tedavisi”) uyguladı .

Dört hafta sonra, 10 kilo vermişti ve eski sanrıları artık yoktu. Dört ay içinde, hastalığı için harcadığı para 30 pounda düştü; ve daha etkileyici bir şekilde PANSS ölçeği 37 puana düştü. Psikiyatristlerin psikotik bozuklukların negatif ve pozitif semptomlarını sıralamak için kullandıkları bir yöntem.

Araştırma;

33 yaşındaki bir erkek olan bu derlemede hasta sayısı iki kilo vermek için harcadığı 322 puandan sonra ketojenik diyete başladı. Bu hastaya 14 yıl önce şizofrenik bozukluk tanısı konmuş ve klozapin de dahil olmak üzere 17 ilaç denenmiş ve hiç sonuç vermemiştir. Sadece kilo kaybetmekle kalmayıp (bir yılda 104 kilo), daha önce deneyimlediği şizofreninin semptomlarında “dramatik” bir düşüş yaşadı, PANSS ölçeği şaşırtıcı bir şekilde 49 puana düştü. Flört etmeye başladı ve üniversiteyi bitirdi.

Palmer hastalarının her biri, diyeten çıktıktan sonra semptomların geri döndüğünü fark ettiler fakat diyeti tekrar uygulamaya başladıklarında semptomlar tekrar kayboldu. 2017 yılında yayınlanan bir derleme, ketojenik diyetin şizofreni dahil olmak üzere çok sayıda psikiyatrik bozuklukta kullanılabileceği anlaşılmıştır. 1965’te (modern antipsikotik ilaçların başlangıcından önce) tamamlanmış araştırmalarda, 10 kadında yapılan küçük, kontrolsüz bir çalışmayı paylaşıldı.

Bu çalışmada, tüm kadınlar ketojenik diyetle iki hafta sonra “semptomatolojide istatistiksel olarak azalma” yaşadılar. Bu gibi sonuçlardan sonra, araştırmacılar ketojenik diyeti şizofreni doğal ilaçlarından biri olarak test etmek için ilerlemeye odaklanmaya başladılar.

Bu yeni dalga, 2015 yılında yayınlanan bir araştırma çalışmasıyla başladı. Bu çalışmada keto diyetindeki hayvanlar, standart (kontrol) diyetindekilerden daha az ağırlık taşıyordu ve hepsi de bu modelde görülen “patolojik davranışlarda” bir düşüş yaşadı.

Bu çalışma hakkında yapılan bir basın açıklamasında, araştırmacılardan biri (Dr. Sarnyai) bu çalışmada ketojenik diyet ve şizofreninin en etkileyici kısımlarından biri hakkında yorum yaptı:

“Şizofreniyi kontrol altına almak için verilen ilaçların ortak yan etkileri olarak gördüğümüz kilo alımı, kardiyovasküler sorunlar ve tip 2 diyabete karşı çalışmasının bir başka avantajıdır.”

İleriye dönük olarak, bu bilim adamları insan klinik çalışmalarını tasarlamanın yanı sıra ek hayvan çalışmaları da yürütmeyi planlıyorlar.

Yani, sorduğumuz sorunun cevabını aldık:

Ketojenik diyet şizofreniyi tedavi edebilir mi? Cevabımız, şimdilik, en azından bazı hastalarda bunu yapabildiğini öne süren inanılmaz ümit verici sonuçların var olması. Araştırmacılar ketojenik diyet ve psikoz arasındaki ilişkiyi araştırdıkça daha olumlu sonuçlar almayı umuyorlar.

ketojenik diyet

Ketojenik Diyet ve Anksiyete

Anksiyete söz konusu olduğunda, ketojenik diyet yoğun olarak araştırılmamıştır. Bununla birlikte, birkaç ilgili çalışmada vardır. 2016 yılında yayınlanan bir araştırma çalışmasında, sıçanlara ekzojen keton takviyeleri vererek “anksiyete ile ilişkili davranışı azaltan” ketozun indüklendiği (uyarım-başlatma) bulunmuştur. Sonuçlar, keton takviyelerinin ketoz yoluyla anksiyeteyi azaltmak için olası bir yöntem olabileceğini gösterdiğinden daha fazla araştırma yapılmasını önermektedir.

Bir başka hayvan tabanlı çalışmada, hamile farelerin ketojenik diyet ile beslenmesinin, bu farelerin yavrularında depresif ve endişeli davranış için azaltılmış risklerle sonuçlandığı bulunmuştur. Hamilelik için ketojenik diyet, insanlar üzerinde yoğun bir şekilde araştırılmamıştır; bu nedenle, eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı düşünüyorsanız, yeni bir diyet rejimine başlamadan önce doktorunuza danışın.

Ketojenik Diyet ve Depresyon

İlginç olarak, depresyon ve epilepsi bağlantılıdır. Bu belirgin bağlantı nedeniyle, araştırmacılar keto diyetinin depresyon için yararlı olup olmadığını merak etmeye başlamıştır. Çünkü epilepsi semptomlarını etkili bir şekilde yönetmektedir. Hiçbir insan denemesi henüz tamamlanmadı ve hayvan araştırmaları her zaman insanlar için geçerlilik sağlamaz.

Bununla birlikte, yukarıda belirttildiği gibi, ketojenik diyet uygulayan anneler tarafından doğmuş olan fareler, bir araştırma çalışmasında depresyon belirtileri geliştirmede daha az risk taşıdıkları görülmüştür.

Buna ek olarak, başka bir kontrollü çalışma, sıçanlarda bu kez, ketojenik diyet uygulayan depresif sıçanların, meslektaşlarından daha hareketli olduklarını ve diyetin antidepresan bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir.

Manik Depresyon, Otizm ve DEHB Gibi Diğer Ruhsal Bozukluklarda Ketojenik Diyet

Ketojenik diyet ve ruhsal bozuklukların manik depresyon, otizm ve hatta DEHB*deki potansiyel uygulamalarla daha da ileri gittiğine dair kanıtlar vardır.

* Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Vaka Çalışmaları;

Şizofreni raporlarının çoğuna benzer şekilde, manik depresyon için ketojenik diyetin kayıtları çoğunlukla vaka çalışmalarıdır. Bir vaka çalışmasında, iki kadın hasta yıllardır ketoziste kalmıştır (bir hasta iki yıl, diğeri üç yıl). Her ikisi de, reçeteli ilaçları aşan ve hiçbir yan etkisi olmayan çok az deneyime sahip olduklarından, diyetlerinde stabil olan ruh hallerini bildirdiler.

Benzer bir araştırmada başka bir vaka çalışması “klinik iyileşme göstermedi”. Ancak hastanın idrarı test edildiğinde keton saptanmadı, yani muhtemelen ketoz durumunda değildi. Keto diyetinin manik depresyonu yönetmeye yardımcı olmasının bir diğer nedeni, lityumun (ortak bir manik depresyon ilacı) sodyumu düşürme şekline benzer şekilde keto diyetinin benzer bir sodyum düşürücü etkisine bağlıdır.

Otizm

Beş hayvan çalışması ve iki insan raporu, otizm için ketojenik diyetin her seferinde etkileyici sonuçlar bulduğunu gözlemlemiştir. Ketojenik diyet sırasında hayvanlar, sosyal defisitler, mitokondriyal disfonksiyon, azalmış sosyallik, iletişim, artmış tekrarlayıcı davranışlar, stres yanıt defisitleri ve mikrobiyom sorunları gibi otizm modelinde ortak olan davranış örnekleri belirgin bir şekilde azaltmıştır.

Çocuklarda yapılan bir pilot çalışmada, diyete tahammül edebilen çocukların çoğunun Çocukluk Çağı Otizm Derecelendirme Ölçeğine puan verildiğinde “hafif-orta derecede iyileşme” gösterdiği ve iki çocuğun “önemli gelişmeler” gösterdiği bulunmuştur.

Epilepsi ve otizmli bir çocukta yapılan bir vaka çalışması, hastanın önemli derecede kilo kaybettiğini, otizmde hem bilişsel hem de davranışsal belirtilerde iyileşme gösterdiğini; ve Çocukluktan Otizm Derecelendirme Ölçeğinde 49’dan 17’ye düştüğünü belirtti. “Otistik olmayan” otistik derecelendirme. IQ, 70 puan artmış ve nöbetler, diyette 14 ay sonra tamamen bitmiştir.

Araştırmacılar sistematik bir derlemede, şimdiye kadarki etkileyici sonuçları kabul etmelerine rağmen, bu diyetin otizm için ilk basamak tedavi olarak önerilebilecek kadar yeterli kanıt olmadığını belirtmişlerdir.

DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)

Keto diyetini DEHB ile karşılaştıran sadece bir araştırma çalışması vardır, bu çalışmada köpekler gözlemlenmiştir. Bu köpeklerin hepsinde köpek DEHB’ye ek olarak epilepsi vardı ve hepsi altı ayda ketojenik diyet sırasında her iki rahatsızlıkları da belirgin iyileşme gösterdi.

Önlemler

Burada gördüğümüz sonuçlar birçok yönden ümit vaat ediyor ve akıl hastalıkları için ketojenik diyet yoluyla şizofreni doğal tedavisi için gelecekteki araştırmalara umut veriyor. Bununla birlikte, bunlar karmaşık bozukluklardır ve nitelikli bir psikiyatrın bakımı altında yönetilmelidir.

Yeni bir diyet rejimine başlamadan önce psikiyatristinize ve / veya doktorunuza danışın. Halihazırda psikotrop ilaç kullanıyorsanız, alternatif ilaçları doktorunuzla görüşmeli ve doktorunuzun açık talimatı olmadan ilacınızı almayı asla bırakmayınız.

Hamilelik sırasında ketojenik diyet hakkında fazla bir şey bilinmemektedir, bu nedenle bu durumlarda doktorunuza danışmanız en iyisidir.

Son Düşünceler

Gıda ilaçtır!

Ketojenik diyet ve psikoza, ketojenik diyet ve depresyona ve hatta birçok türün ketojenik diyet ve ruhsal bozukluklarına gelince, araştırmalar sağlıklı, diyete dayalı yönde cesaret verici bir adım attığını göstermektedir.

Birçok araştırmacı, doktor ve psikiyatrist, bu bozuklukların geleneksel tedavisi ile ilgili üç temel sorun nedeniyle, akıl hastalığını tedavi etmek için yeni yöntemler arıyor:

  • Psikoaktif ilaçlar, düşündüğünüz kadar etkili değildir.
  • Psikoaktif ilaçların yan etkileri ve diğer tehlikeleri çok ciddidir.

Bilim adamları, etkili bir şekilde çalışan akıl hastalığını tedavi etmek için birçok doğal veya alternatif yöntem üzerinde çalışmışlardır. Biyolojik olarak meydana gelen bir akıl hastalığı olan şizofreni sıklıkla zayıflatır ve çok az umut verici tedavi yöntemine sahiptir.

Ancak heyecan verici şizofreni doğal ilaçlarından biri ketojenik diyet olabilir. Bu tedavi yöntemi, şimdiye kadar, vaka çalışmaları ve bazı hayvan araştırmalarına dayanır. Daha büyük insan öznesi örnekleri sonuçları  için gelecekteki klinik deneyleri heyecanla beklenmektedir.. Özellikle ketojenik diyet beden için çok güvenli ve sağlıklı bir yaklaşımdır.

Diğer araştırmalar, anksiyete, depresyon, manik depresyon, otizm ve DEHB olanların ketojenik bir diyetten de yararlanabileceğini düşündürmektedir. Ancak bu sonuçların netleşmesi için yeterli çalışmalar yapılmamıştır. Diyetinizi değiştirmeden veya ilaç programınızı değiştirmeden önce doktorunuza danışmalısınız.

Kendinizi tedavi etmeyin, çünkü bir doktorun gözetiminde olmaksızın aşırı derecede ilaç veya diyet rejimlerinin yoksunluk belirtileri ve sonuçları ciddi olabilir.

Şizofreni Riskini Azaltıyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Gününüze Sağlık Katmak

Çar Haz 17 , 2020
Her gününüze daha fazla sağlık katmak ve sağlığınıza yatırımınızı artırarak onu daha da güçlendirmek, daha fit olmak ister misiniz? Sağlıklı Yaşam için öneriler: 1) Yemekleri yağlı pişiriyorsanız yemeklere ilave ettiğiniz yağ miktarını yarı yarıya azaltın. 2) Su tüketiminizi iyice gözlemleyin. Dün kaç bardak su tükettiniz? Bugün dünkü su tüketiminizden en […]
gününüze sağlık katın

Recent Post