Gülüş Tasarımı Nedir, Nasıl Yapılır, Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Dijital Gülüş Tasarımı (Digital Smile Design) Nedir?

Dijital gülüş tasarımı hastadan alınan ağız içi ve ağız dışı fotoğraflar ile dişlerine ait ölçülerin alınıp dijital ortamda kişiye özel gülüşün planlanması işlemidir.

Gülüş Tasarımı Nasıl Yapılır? Gülüş Tasarımı Hangi İşlemleri İçerir?

Gülüş tasarımı iki seans olarak planlanmaktadır. İlk seansta hastadan ağız içi, ağız dışı fotoğraflar ile konuşma esnasında video kaydı alınır. Yine bu seansta dijital ağız içi tarayıcı ile üst ve alt çene ölçüleri ile çenelerin kapanış kaydı alınır. Hastanın yüz oranları, dişlerinin boyutları, dişeti seviyeleri, yaşı, mesleği gibi birçok parametre göz önünde bulundurularak dijital tasarım programlarında olması gereken en ideal gülüş planlanır. Daha sonra bu planlanan gülüşü içeren modeller üç boyutlu yazıcılardan çıkarılır. İkinci seansta “Mock-up” adını verilen bir işlemle bu gülüş, diş hekimliğinde kullanılan geçici malzemelerle hastanın ağzına aktarılır. Bu seansta hasta dişlerinde herhangi bir işlem yapılmadan final gülüşünü görmüş olur. Dişlerinin boyutu ve formuyla ilgili istediği ilave işlemler varsa bunları bildirebilir. Ayrıca seansta hastanın konuşması ve diş temasları da diş hekimi tarafından değerlendirilmiş olur. Bunun yanı sıra estetik işlemler öncesi yapılması gereken ilave tedaviler (dişeti işlemleri, ortodontik tedavi, implant tedavisi gibi) olup olmadığı da belirlenir.

Estetik Dijital Gülüş Tasarımı Ne Değildir?

Yapılan işlem neticesinde hasta ve hekim ortak bir karara vardıktan sonra gülüşün alınan kaydı yapılacak olan restorasyonlarda kullanılır. Dolayısıyla estetik dijital gülüş tasarımı hastaya yapılacak olan restorasyonların (lamina veneerler, tam seramik estetik kaplamalar veya zirkonyum kaplamalar) adı değildir. Bu restorasyonlarla yapılacak olan işlemler öncesinde hastaya ve hekime finalde ortaya çıkacak olan gülüşün gösterildiği bir planlamadır. Daimi restorasyonlarla yapılacak olan gülüşün hazırlanmasında kullanılır.

Gülüş Tasarımı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular:

1- Gülüş Tasarımında Neden Prova Seansı Yapılır?

Gülüş tasarımında prova seansı yoktur. Gülüş tasarımının kendisi iki aşamadan oluşur. 

2- Gülüş Tasarımı Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar Nelerdir?

Gülüş tasarımı yapılırken hastanın yüz oranları, dişlerinin boyutları, dişeti seviyeleri, göz bebeklerinin pozisyonu, burun ucu, yüzdeki asimetri, dudakların pozisyonu, çenelerin kapanış ilişkileri gibi anatomik parametrelerin yanısıra hastanın yaşı, mesleği, cinsiyeti gibi sosyal hayatını da etkileyen parametreler göz önünde bulundurularak dizayn yapılır.

3- Gülüş Tasarımının Avantajları Nelerdir?

Gülüş tasarımının en önemli avantajı dişlerde herhangi bir işlem yapılmadan hastanın kendisine özel hazırlanan gülüşü görebilmesidir. Bu seans hasta için de hekim için de çok faydalıdır. Gülüş tasarımı sayesinde hastanın estetik beklentileri ile anatomisinin ne derece örtüştüğü görülür. Ayrıca bu gülüşün hastanın konuşmasını ve dişlerinin çiğneme fonksiyonunu değiştirip değiştirmediği de bu sayede görülmektedir.

4- Gülüş Tasarımı Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Gülüş tasarımı yapıldıktan sonra hazırlanan gülüş diş hekimliğinde kullanılan geçici restorasyon malzemeleri ile dişler üzerine aktarılmaktadır. Bu seansta hasta ve hekim gülüş hakkında ortak bir karara vardıktan sonra bu gülüşün kaydı alınır. Kayıt alındıktan sonra yapılar diş üzerinden çıkarılır ve hasta kendi doğal dişlerine kavuşur. Dolayısıyla bu seans sonrasında dikkat etmesi gereken bir durum yoktur. 

5- Gülüş Tasarımı Ne Kadar Sürer? 

Gülüş tasarımı işlemleri iki seansta tamamlanır. Bu iki seans arası yaklaşık 4-5 gün sürmektedir.

6- Gülüş Tasarımı Kalıcı mıdır?

Gülüş tasarımı bir planlama işlemidir. Hasta ve hekim gülüş hakkında hemfikir olduktan sonra bu gülüşün kaydı dijital olarak alınır ve yine dijital olarak saklanır. Daha sonrasında yapılacak olan estetik restorasyonların (lamina veneerler, tam seramik estetik kaplamalar veya zirkonyum kaplamalar) yapımında kullanılır. 

Hollywood Smile Nasıl Yapılır?

Tarihte estetik gülüş ihtiyacı özellikle Hollywood yıldızlarının film çekimlerinde hızlı bir şekilde gülüşlerini daha estetik hale getirmeleri ihtiyacı ile doğdu ve film çekimi esnasında geçici olarak kullanabilecekleri estetik dişler tasarlandı. Daha sonra diş hekimliğinde malzemelerin ve teknolojinin gelişmesiyle bu estetik gülüşler kalıcı hale getirilebildi ve tarihçesinden dolayı “Hollywood Smile” adını aldı. “Hollywood smile” denilen tanım estetik gülüşü anlatmak için kullanılan isimlerden biridir. Finalde böyle bir gülüşü yakalamak için hastadan aldığımız ağız içi, ağız dışı fotoğraflar, konuşma esnasındaki video kaydı, alt ve üst çene dijital ölçüleri ve kapanış kayıtlarıyla birlikte estetik gülüş tasarımı yapılır. Bu esnada hastanın yüz oranları, dişlerinin boyutları, dişeti seviyeleri, göz bebeklerinin pozisyonu, burun ucu, yüzdeki asimetri, dudakların pozisyonu, çenelerin kapanış ilişkileri gibi anatomik kriterlerin yanısıra hastanın yaşı, mesleği, cinsiyeti gibi sosyal hayatını da etkileyen kriterler göz önünde bulundurulur. Yapılan dizayn 3 boyutlu yazıcılardan bir model olarak çıkarılır. Daha sonra geçici restorasyon malzemeleriyle hasta ağzına aktarılır. Hasta ve hekim estetik, konuşma ve dişlerin temasları açısından bu gülüşü birlikte değerlendirirler. Finalde olması istenen gülüşe karar verildikten sonra dijital ağız içi tarayıcılarla bu gülüşün kaydı alınır. “Hollywood smile” denilen estetik gülüşün yapımında kullanılır.

Estetik bir gülüşün yapımı için dişe yakın özellikte ışık geçirgenliği ve parlaklığı olan malzemeler gerekmektedir. Bu malzemeler tam seramik (IPS Empress, IPS E.max) ve zirkonyum olarak adlandırılan malzemelerdir. Bu malzemelerden tam seramikler (IPS Empress, IPS E.max) hem sadece dişlerin üzerinden ufak bir aşındırmayla yapılan lamina veneerlerde hem de dişten daha fazla madde kaldırılması gereken durumlarda (renkleşmiş dişlerde rengi maskelemek için, çapraşıklıkları gidermek için gibi) dişin tamamının aşındırıldığı estetik kaplamaların yapımında rahatlıkla kullanılmaktadır. Zirkonyum da aynı şekilde dişin tamamının aşındırıldığı estetik kaplamalarda kullanılır. Tam seramikler ve zirkonyumun farkına bakacak olursak tam seramiklerde alt yapı olmadığı için ışık geçirgenliği en estetik olan malzemedir. Zirkonyumda ise beyaz bir altyapının üzerine porselen kaplanmaktadır. 

Hollywood Smile İşlemleri Nelerdir? (Porselen Vener – Diş Beyazlatma – İmplant Tedavisi)

“Hollywood smile” denilen estetik gülüş için porselen lamina venerler, porselen tam seramik kaplamalar, zirkonyum kaplamalar yapılabilir. 

Eğer eksik dişler varsa bunlar implant tedavisi ile tamamlanıp implantların üzerine tam seramik porselen kaplamalar veya zirkonyum kaplamalar yapılarak bu gülüş tamamlanır.  Dişlerin bir kısmı yapılıp bir kısmı yapılmayacaksa istenilen rengi sağlamak için bu estetik restorasyonları yapmadan önce diş beyazlatma işlemi yapılabilir. Kanal tedavisi görmüş dişler zaman içerisinde koyulaşmaktadır. Yine bu dişlerde estetik işlemler öncesinde kanal içi beyazlatma işlemi yapılabilmektedir. Bunların yanısıra estetik bir gülüşte simetri çok önemlidir. Diş etlerinde asimetri mevcut olan hastalarda diş eti seviyeleme işlemi yapılmaktadır. Bazı hastalarımızda dişlerdeki çapraşıklıkları düzeltmek için dişlerden çok fazla aşındırma yapmak gerekmektedir. Bu da dişin canlılığına zarar verir. Böyle durumlarda estetik işlemler öncesinde bu çapraşıklıkların düzenlenmesi için ortodontik tedavi gerekebilmektedir.

Hollywood Smile Ne Kadar Sürede Yapılır?

“Hollywood smile” denilen estetik gülüş için ilave bir tedavi gerekmiyorsa (implant, ortodonti, dişeti işlemi, beyazlatma gibi) hastaya ilk önce gülüş tasarımı yapılıp ideal gülüş belirlenir. Bu 2 seansta gerçekleşen bir süreçtir. Hastadan fotoğraf, video ve ağız içi ölçüleri alındıktan sonra gülüş dizaynının hazırlanması yaklaşık 4-5 gün sürer. Eğer bu dizayndan sonra hasta işlem yaptırmaya karar verip estetik restorasyonlar (porselen lamina venerler, porselen tam seramik kaplamalar, zirkonyum kaplamalar) yaptırmak isterse bu işlemler için ilk seansta aşındırma işlemleri yapılır ve uygunsa üst ve alt çene ölçüleri ile kapanış kayıtları bu seansta alınır. Hastanemizde bu işlemler dünyadaki en iyi ağız içi tarayıcılardan biri olan 3 Shape ağız içi tarayıcısı ile dijital olarak alınmaktadır. Bu da hem ölçünün uyumunu hem de işlemin hızını artırmaktadır. Bu seanstan sonra yapılacak olan restorasyon sayısına göre değişmekle beraber 4-10 gün arasında estetik restorasyonlar hazırlanmaktadır. Daimi estetik restorasyonlar yapılana kadar hastalara geçici dişler yapılmaktadır. Prova seansı gülüş tasarımı yapıldığı için çok daha kısa sürmektedir. Gülüş tasarımı esnasında birçok parametreye göre final gülüşü belirlendiği için bu prova seansında da hastaların restorasyonları daimi olarak yapıştırılabilir. Eğer bazı değişiklikler yapılması istenirse 1-2 gün içerisinde hastanın işlemleri tamamlanarak hastaya estetik gülüşü teslim edilir.

Hollywood Smile Avantajları Nelerdir?

“Hollywood smile” denilen estetik gülüş ile yüzün büyük bir kısmını oluşturan dişlerin olması gereken harmoniyi yakalamasıyla hastanın yüzünde önemli derece estetik olarak iyileşmeyle birlikte hastanın özgüveni artmaktadır. Ayrıca eksik olan dişler veya dişler üzerinde dokuların tamamlanmasıyla hem konuşma, hem de çiğneme fonksiyonları optimum bir seviyeye gelmektedir.

Porselen Lamina (Yaprak Kaplama):

Lamina Diş Kaplama Nedir?

Lamina veneerler dişte çok az aşındırma yapılarak dişin ön yüzeyine yapıştırılan diş hekimliğinde kullanılan en estetik malzemeler olan tam seramiklerden (IPS Empress, IPS E.max) yapılan restorasyonlardır.

Lamina Diş Kaplama Hangi Durumlarda Yapılabilir?

Lamina veneerler dişlerinin şeklinden, formundan, renginden memnun olmayan hastalara yapılabilir.

Lamina Diş Kaplama Tedavisi Nasıl Uygulanır?

İlk önce gülüş tasarımı yapılıp ideal gülüş belirlenir. Bu iki seansta gerçekleşen bir süreçtir. Hastadan fotoğraf, video ve ağız içi ölçüleri alındıktan sonra gülüş dizaynının hazırlanması yaklaşık 4-5 gün sürer. Eğer bu dizayndan sonra hasta lamina veneer yaptırmaya karar verirse bu işlemler için ilk seansta aşındırma işlemleri yapılır ve uygunsa üst ve alt çene ölçüleri ile kapanış kayıtları bu seansta alınır. Bu seansta dişlerin üzerine geçici restorasyonlar yapılır. Yapılacak olan lamina veneer sayısına göre değişmekle birlikte 4 ila 10 gün arasında lamina veneerlerin provası yapılır. Başlangıçta gülüş tasarımı yapıldığı için sonuçta çıkacak gülüşü hazırlarken prova seansı daha kolay geçmektedir. Her şey hasta ve hekim için uygunsa bu prova seansında yapıştırılabilir. Eğer değişmesi istenen ufak değişiklikler varsa 2-3 gün içerisinde düzenlendikten sonra lamina restorasyonlar yapıştırılır.

Lamina Diş Tedavisinden Sonra Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Lamina restorasyonlar yapıldıktan sonra ağız bakımı hastanın kendi dişlerinde olması gerektiği gibidir. Günde en az 2 kere sabah ve akşam olmak üzere diş etlerini de içerecek şekilde dişler fırçalanmalıdır. Diş ipi kullanımı lamina veneerlerden de sonra da rahatlıkla yapılabilir. Lamina restorasyonlar yapıldıktan sonra yemekle ilgili bir kısıtlama söz konusu değildir.

Lamina Diş Kaplama Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Lamina restorasyonların en önemli avantajı dişten çok az aşındırma yapılmasıdır. Hafif çapraşıklıklarda ve beyazlatma ile düzeltilemeyen renkle ilgili sorunların hızlı bir şekilde çözümünü sağlar. Ayrıca ışık geçirgenliği dişe en yakın malzeme olan tam seramiklerden (IPS Empress, IPS E.max) yapıldığı için dişin doğal görünümüne çok yakın bir görüntü yakalanabilir.

1- Porselen Laminaların Kullanım Süresi Nedir?

Kişinin bakımıyla alakalı olmakla birlikte 10-15 sene arasında kullanılabilmektedir.

2- Porselen Laminaların Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?

Günde en az iki kez fırçalanmalı, fırçalama sonrası diş ipi veya diş arası fırçası kullanılmalıdır. Altı ayda bir diş hekimine kontrole gelinmelidir.

3- Porselen Laminelar Takıldıktan Sonra Nelere Dikkat Edilmelidir?

Porselen laminalar takıldıktan sonra hasta kendi dişleri konforunda kullanabildiği için herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Özellikle yemek ile ilgili her hangi bir kısıtlama yoktur (sert besinler gibi). Kendi doğal dişleri ile yapmaması gereken şeylere dikkat etmesi yeterlidir.

4- Kimler İçin Uygun Değildir?

Bazı çeneler arası kapanış ilişkilerinde ve ileri derecede diş sıkması olan hastalarda porselen lamina veneerler uygun değildir. Çeneler arası kapanış ilişkileri uygun olmayan hastalarda bu durum ortodonti ile düzeltildikten sonra lamina veneerler uygulanabilir. İleri derecede olmayan diş sıkması olan hastalarda geceleri yatarken takacakları apareylerle birlikte lamina veneerler yapılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Göz Kanseri Nedir?

Sal Ara 5 , 2023
Göz kanseri, gözün farklı bölgelerinde veya gözün içindeki yapılarında (göz küresi, göz kapağı veya göz çevresi) başlayan ve kontrolsüz hücre büyümesi ve yayılmasıyla karakterize bir kanser türüdür. Göz kanseri nadir bir durumdur, ancak ciddi sonuçlara yol açabilir. Göz kanseri iki ana tipte olabilir: İris Kanseri (İris Melanomu): Gözün renkli tabakası […]

Recent Post